Tehoa ja tarkkuutta - Agritechnican lannankäsittely

Agritechnica-näyttelyn lannankäsittelykalustossa ei nähty järisyttävää uutta. Levityskalustossa kuitenkin painottui kaksi kehityssuuntaa – tehon ja levitystarkkuuden parantuminen.
Wienhoffin automaattinen painonsiirtojärjestelmä palkittiin Agritechnicassa hopeamitalilla. Level Tuner säätää koko ajan lietevaunun jousitusta siten, että kuormitus traktorille säilyy tasaisena kuorman painosta riippumatta. Järjestelmä parantaa turvallisuutta tieajossa ja yhdistelmän vetokykyä pellolla. (MT)

Maataloustyökoneiden kehitys näkyy silmiinpistävästi lannankäsittelykalustossa. Kotieläinyksiköiden koon kasvu asettaa yhä suurempia vaatimuksia myös lannan kuljetus- ja levityskaluston tehokkuudelle. Käytännössä tämä näkyy liete- ja kuivalantakaluston jatkuvana koon kasvuna.

Tankin tai lavan kokoa kasvattamalla on helppo nostaa siirtokuljetuksen tehoa, mutta varjopuolena on tallauksen ja tiivistymisen lisääntyminen pellolla. Helpoin ratkaisu tällöin on tietenkin lisätä akseleita ja pyöriä vaunun alle. Toinen vaihtoehto on lisätä työleveyttä, jolloin ajolinjoja tarvitaan vähemmän.

Lannankäsittelyä voi tehostaa myös separoimalla siitä kiintoainetta käytettäväksi uudelleen kuivikkeena. Mm. Bauer esitteli Agritechnicassa uutta kuivikeseparaattoriaan, jolla lannasta voidaan erotella hygieenistä kuivikemateriaalia. Kiinnostusta tähän menetelmään lisännevät Suomessakin kuluneen syksyn kaltaiset sääolot, kun kuivaa olkea on ollut paikoin liki mahdotonta korjata.

Lietelannan ravinnepitoisuuden mittaus levitysvaiheessa alkaa yleistyä selvästi. Useammalla vaunuvalmistajalla oli esillä NIR-analysaattorilla varustettu levitysvaunu.

Kiinnostuitko aiheista?