Hellävaraisesti mutta tehokkaasti - Schouten Spider -vetoletkulevitin ja Perwolf-pumppauskontti

Koneurakointi Karvola Ay hankki viime vuonna Suomen ensimmäisen hollantilaisen Schouten Spider -vetoletkulevittimen. Riittävän edistynyttä pumppauskalustoa ei maailmalta löytynyt, joten sellainen päätettiin kehittää yhdessä itävaltaisen Perwolfin kanssa. Huipputekniikkaa pullollaan olevaa kalustoa esiteltiin syksyllä Nivalan lannankäsittelynäytöksessä.
Levitystraktorin keulalle mahtuu 1,5 kilometriä letkua Schoutenin telineeseen. Alemmassa kelassa on kilometri 6 tuuman runkolinjaa, ja ylemmässä, hydraulisesti laskettavassa kelassa puoli kilometriä 4,5 tuuman vedettävää letkua. Karvolat käyttävät normaalia suurempia letkuja, jolloin paineet ovat alhaiset, tehohäviöt pienet ja virtaus sitä myötä parempi.

Jos sopivaa kalustoa ei kotimaan markkinoilta omaan käyttöön löydy, kannattaa sitä lähteä etsimään maailmalta, kuten Koneurakointi Karvolan omistajat Arto ja Ilpo Karvola tekivät yhdessä lietekalustoa maahantuovan Kp.Koneurakoinnin kanssa. Vetoletkulevitykseen etsittiin kalustoa, joka olisi tehokas, soveltuisi mahdollisimman moniin käyttökohteisiin, ja jonka käyttö olisi sujuvaa.

”Schouten tekee äärettömän hyvät järjestelmät letkuille ja levitykseen, kun taas pumppaukseen löytyi sopiva ratkaisu Perwolfilta­ – tai ei löytynyt, mutta he pystyivät sen toteuttamaan”, toteaa Arto Karvola. Itsenäinen pumppausyksikkö kuului ennestään Perwolfin valikoimaan, mutta kontti ja sen ohjaus on kehitetty Karvolan toiveiden pohjalta. Kuljettajan työtä helpotetaan ja tehostetaan muiden muassa automaattiohjauksella, multaimen lohkokohtaisella GPS-ohjauksella ja päisteautomatiikalla, sekä pumppausyksikön täydellisellä etähallinnalla.

Poikkeuksellinen vetoletkulevitin

Kun Schouten Spiderin näkee tekemässä päistekäännöstä, huomaa heti, että kyse ei ole perinteisestä levitysyksiköstä. Letku kulkee normaalista poiketen multaimen alta. Ratkaisu on teknisesti haastavampi toteuttaa, mutta sen ansiosta vetopiste on lähellä maanpintaa, eikä letkun vetäminen aiheuta näin ollen vääntöä multaimeen tai traktoriin. Arto Karvolan mukaan työntövarrelle ei tule ollenkaan kuormaa suoraan ajettaessa, sillä kaikki veto kohdistuu vetovarsiin.

Suurin ongelma perinteisille, multaimen yläpuolelta letkua vetäville laitteille on päistekäännökset, sillä letku vääntää multainta sivusuunnassa, ja voi mäkisellä pellolla jopa aiheuttaa kaatumariskin. Schoutenissa ”käsivarsi” on nivelletty useasta kohdasta, ja siinä on lisäksi 1,5 metrin teleskooppi, mikä antaa traktorille liikkumavaraa päisteessä.

Kun multaimen nostaa päisteautomatiikalla ylös, menee käsivarsi kelluntaan, ja traktorin voi kääntää ilman että letku vetäisi traktoria suuntaan tai toiseen. Kaikki tapahtuu automaattisesti, eli kuljettaja ainoastaan painaa levityksen pois päältä, kääntää traktorin ja laittaa levityksen takaisin päälle. Käsivarressa on asentoanturit, joiden ansiosta järjestelmä tietää sen sijainnin, eikä laske multainta sen päälle. Kun yhdistelmä on ollut hetken liikkeessä, vetäytyy teleskooppi automaattisesti sisään.

Levitysyksikköön eri työlaitteita

Levitysyksikkö koostuu itse asiassa kahdesta osasta, eli Lift HS5100 -nostorungosta ja varsinaisesta multaimesta, malliltaan Spider SP12260. Nostorunko on multaimen ja traktorin välissä, ja siihen sisältyy yksikön kalleimmat komponentit, kuten käsivarsi, virtausmittari, sekä hydrauliikan ja pneumatiikan venttiilit (vantaiden tippalukot ja lohkokohtaiset venttiilit toimivat pneumatiikalla). Nostorunkoon voi pikakiinnityksen avulla liittää esimerkiksi mullokselle tai riviviljelyyn soveltuvia multaimia.

Perwolfin kanssa kehitetty pumppauskontti

Itse pumppuyksikkö on Perwolfin tuttua ja testattua tekniikkaa. Moottorina on 6,8-litrainen ja 250-hevosvoimainen Iveco. Yksikössä on oma suurtehokompressori, jolla voidaan tyhjentää letkut, kun työ on saatu valmiiksi. Arto Karvolan mukaan vetoletkulevitys mielletään usein sotkuiseksi, mutta riittävän tehokkaan kompressorin ansiosta tämä ongelma poistuu.

Yksikön ympärille Perwolf ja Karvolat kehittivät yhdessä konttiratkaisun, josta on hyötyä niin siirtokalustoa käytettäessä kuin kaivosta imettäessäkin. Siirtokalustoa käytettäessä hyöty on ilmiselvä, eli 45-kuutioinen kontti toimii puskurina. Siirtokärryt voidaan tyhjentää nopeasti ja lähteä hakemaan uutta kuormaa, eikä levittämistä tarvitse vaunujen vaihtuessa keskeyttää.

Kontissa on oma pumppukuormain, jota käytetään suoraan kaivosta levitettäessä. Pumppukuormain siirtää lietteen konttiin, joka toimii tässäkin tapauksessa puskurina. Näin ollen lietettä on aina tulossa pumpulle, mutta siihen ei kohdistu ylipainetta, joka kuluttaisi pumppua nopeammin.

Etähallintaa ja automatiikkaa

Karvolan letkulevityskalusto on suunniteltu siten, että kuljettaja vastaa yksin sekä levitys- että pumppausyksiköstä. Tätä varten pumppauskontissa on Perwolfin toteuttama täydellinen etähallinta. Siihen sisältyy siis muiden muassa moottorin kierrosluvun – ja sitä myötä virtauksen säätö, vaihto lietteeltä paineilmalle napin painalluksella, sekä pumppukuormaimen ohjaus. Osa toiminnoista on automatisoitu, eli esimerkiksi pumppukuormaimessa on täyttöautomatiikka, joka pitää huolen siitä, että kontissa on aina sopivasti lietettä. Toinen hyödyllinen ominaisuus on, että päistekäännöksen aikana moottorin kierrokset laskevat halutulle tasolle, minkä ansiosta letkuihin ei muodostu liian suurta painetta venttiilien ollessa kiinni, ja polttoainettakin säästyy.

Pumppuyksiköstä saadaan myös kaikki levityksen kannalta olennainen tieto levitystraktorin hyttiin. Pumpussa on virtausmittari, joten letkurikon sattuessa järjestelmä huomaa, että virtaukset eivät pumpun ja levittimen päässä täsmää, ja pumppu sammuu. Moottorikin osaa esimerkiksi ylikuumetessaan tai öljyn huvetessa sammuttaa itse itsensä.

Automaattiohjauksella aikaa suunnittelulle

Koska kuljettajalla on kaksi konetta vastuullaan, on hänen työtään pyritty helpottamaan automaattiohjauksella. Trimblen automaattiohjaus käyttää myös multaimen lohkokohtaista ohjausta, jossa on 12 lohkoa, eli varsinkin suuria määriä levitettäessä ongelmallinen päällekkäisajo kiiloissa vähenee merkittävästi. 2 metrin sivulohkot voi myös nostaa manuaalisesti ylös, jolloin virtaus niihin katkeaa automaattisesti. Näiden ominaisuuksien ansiosta suuria lohkoja ajaessa kuljettajalla on aikaa esimerkiksi tehdä seuraavalle lohkolle valmiit suunnitelmat letkujen vetämisestä tabletin Karttaselain-sovellukseen.

Koneet toimineet moitteitta

Karvolat ovat urakoineet lietteenlevitystä vaunukalustolla 10 vuotta, ja ovat ensimmäisen kauden perusteella varsin tyytyväisiä uuteen menetelmään. Lietevaunuilla toki levitetään jatkossakin, ja kaikkia neljää vaunua voi hyödyntää molemmilla menetelmillä, joten sopiva kalusto löytyy joka tilanteeseen. Asiakkaiden palaute vetoletkulevityksestä on ollut erittäin hyvää, ja kysyntää on tähän mennessä riittänyt.

Mitä kalustoon tulee, on siinäkin lähinnä pelkkää kehuttavaa. Vaikka levitysyksikössä on uutta tekniikkaa ja paljon liikkuvia osia, ei sen vuoksi ole työ keskeytynyt kuin kerran, kun lukituspultti aiheutti käynnin pajalla. Työn keskeytymättömyys onkin tullut Karvoloille erittäin positiivisena yllätyksenä. Pumppauskonttia on kehitetty vuoden mittaan, eikä terminaalin näkymä ole vielä lopullinen, mutta sekään ei ole enää työtä hidastanut. Voidaan siis kontinkin osalta puhua jo valmiista tuotteesta.

Kiinnostuitko aiheista?