Torronsuon bakteerit tekevät metaania CO2:sta ja vedystä

Mikrobien voimalla

11.1.2018 / Koneviesti 01/2018

Biokaasulaitoksen tankkausasemineen toimitti laukaalainen BioGTS-niminen yritys. Karjanlannan ohella syötteenä käytetään teollisuuden sivuvirtoja ja kalanperkuujätettä.