Erilainen kylvökone - Junkkari W700 -kylvölannoitin

Junkkari esitteli Agritechnicassa 7 metriä leveän kylvölannoittimen, jonka toimintaperiaate poikkeaa muista markkinoilla olevista koneista. Siemen ja lannoite kuljetetaan ruuvikuljettimilla säiliöstä vantaiden syöttölaitteille. Koneviesti kokeili esisarjan konetta syksyn kylvöillä. Testikone poikkesi väriltään ja jonkin verran myös tekniikaltaan tuotantosarjan koneista.

Junkkarin uutuus kiinnosti Agritechnican yleisöä, koska kone poikkeaa muista markkinoilla olevista, tämän kokoluokan laitteista merkittävästi. Käytännössä kaikissa muissa yli 6 metriä leveissä kylvökoneissa ja -lannoittimissa on siementen ja lannoitteen siirto toteutettu ilmalla.

Samankaltainen rakenne johtuu pitkälti tieliikennemääräyksistä, jotka rajoittavat koneen leveyden 3 metriin ja korkeuden 4 metriin. Näihin mittoihin on helpointa päästä pneumaattisella koneella, jonka keskellä on kapea ja pitkä säiliö.

Suomalaiset valmistajat ovat lähestyneet lakipykälien määrittämiä reunaehtoja toiselta kannalta. Tumen Gemini- ja Draco-koneet ovat mekaanisia laatikkokoneita, jotka levitetään pellolla työasentoon. Keskisäiliöllä varustettu Junkkari W700 muistuttaa ulkonäöltään pneumaattisia koneita, vaikka siementen ja lannoitteen annostelu tehdään Junkkarin muista malleista tutuilla syöttölaitteilla.

Muokkari valinnaisvarusteena

W700-kylvökoneen runko muistuttaa Junkkarin maansiirtovaunujen runkoa. Runko on tehty niin järeäksi, että siihen voidaan kiinnittää esimuokkain tai tasauslata. Agritechnicassa esillä olleessa koneessa oli muokkauskiekot, joita ei kokeilukoneessa vielä ollut.

Isokokoiset jyräpyörät ovat muokkarin ja kylvövantaiden välissä. 12 keskimmäistä jyräpyörää ovat samalla kuljetuspyöriä. Ne on kiinnitetty kuuden paketteina keinutapin välityksellä runkoon, jotta kone kulkee vakaasti myös peltoteillä.

Laitimmaiset jyräpyörät on kiinnitetty sivulohkoihin, jotka nostetaan kuljetusasennossa pystyyn.

Syöttölaitteet ottavat voimansa ulommaisista jyräpyöristä. Kylvömäärä mukautuu kaarteissa: kone kylvää sisäkaarteeseen vähemmän kuin ulkokaarteeseen, koska sisäkaarteen puoleinen pyörä pyörii hitaammin kuin ulkokaarteen puoleinen pyörä.

Ruuvikuljettimet siirtävät

Junkkarissa on 6 500 litran säiliö. Etummaisen säiliön tilavuus on 3 900 litraa ja takimmaisen 2 600. Siemenet voidaan tilanteen mukaan laittaa joko etummaiseen, takimmaiseen tai molempiin säiliöihin. Mikäli molemmissa säiliöissä on siemeniä, niin yli 10 ha:n kylvö onnistuu kertatäytöllä.

Siemenet siirtyvät painovoimalla ja lannoite ruuvin avulla syöttölaitteille. Säiliön muoto ja ruuvien sijainti selviävät parhaiten oheisesta kaaviokuvasta.

Vantaat on asennettu kahteen lohkoon, jotka nostetaan kuljetuksen ajaksi pystyyn. Kummassakin kylvölohkossa on neljä ruuvia, kaksi viljalle ja kaksi lannoitteille. Toinen ruuvi kuljettaa siementä tai lannoitteita syöttölaitteille. Syöttömäärä on säädetty siten, että kuljettimet vievät siemeniä ja lannoitteita jonkin verran enemmän kuin syöttölaitteet tarvitsevat, millä varmistetaan, että kaikki lohkon syöttölaitteet ovat täynnä. Toinen ruuvi tuo käyttämättömän, ylimääräisen lannoitteen tai siemenet takaisin koneen keskelle, josta ne lähtevät uudelleen syöttölaitteille.

Sivulohkojen ruuvit saavat käyttövoimansa kylvön aikana pyörästä. Siksi ruuvit pyörivät kylvön aikana vain silloin kuin syöttölaitekin pyörii.

Sivulohkojen ruuveja voidaan pyörittää myös hydraulimoottorilla.

Siemenet valuvat omalla painollaan kahta joustavaa putkea pitkin kylvölohkojen päihin.

Lannoitesäiliössä on ruuvi, joka siirtää lannoitteen säiliön takana olevaan välisäiliöön, josta se valuu kahta putkea pitkin kylvölohkojen päihin. Välisäiliössä on ”ylivuotoruuvi”, joka palauttaa ylimääräisen lannoitteen takaisin säiliöön. Järjestelmä takaa sen, että säiliössä on riittävästi lannoitteita, vaikka koneella ajetaan kovalla nopeudella. Toisaalta palautusruuvi varmistaa sen, että säiliöön ei pakkaudu liikaa lannoitetta, mikä vähentää lannoiterakeiden rikkoontumista.

Uudet vantaat

Junkkari tähtää W700-mallilla kotimaan lisäksi myös vientiin, minkä vuoksi sen vantaat ovat Keski-Euroopassa suosittua mallia. Jyräpyörät ovat keskellä konetta, muokkarin ja vantaiden välissä. Ne rikkovat muokkarin nostamia kokkareita ja tasaavat peltoa, jotta kylvöpohja on tasaisempi.

Vantaan kaksoiskiekot avaavat vaon, johon siemenet ja lannoite sijoitetaan. Kapea kumipintainen pyörä tiivistää kylvörivin. Sen takana olevat piikit nostavat karkeamman maa-aineksen pintaan, jotta pelto ei liety niin helposti kylvön jälkeen.

Vantaissa on kumipatukkajousitus, joka painottaa vannasta ja suojaa kiveen ajon varalta. Vannaspainoa säädetään muuttamalla painatussylinterien varteen asennettavien muovisten lamellien määrää ja työsyvyyden rajoittimella. Nämä kaksi säätöä muuttavat vantaiden syvyyttä jyräpyörästön nähden. Vantaiden asento ei muutu.

Vantaan ja sen sulkijapyörän välistä korkeutta voidaan säätää muuttamalla sulkijapyörän kiinnityspulttia, mikä on varsin työläs menetelmä. Sulkijapyörän korkeutta ei yleensä tarvitse muuttaa esim. öljykasvien kylvöä varten, mutta herne ja muut syvään kylvettävät kasvit saattavat pakottaa ruuvaustalkoisiin.

700 testihehtaaria

Kokeiluun tulleella koneella oli kuluneen kevään ja kesän aikana kylvetty yli 600 hehtaaria. Koneviesti sai koneen kokeiluun, koska valmistaja halusi kokemusta savimaiden syysmuokkauksesta. Samalla valmistaja halusi kuulla Koneviestin testiryhmän kokemukset, sillä KV on testannut useita isoja kylvölannoittimia.

Kylvimme koneella syysrypsiä, ruista ja syysvehnää yhteensä 47 hehtaaria. Pellot oli etukäteen joko kultivoitu tai kynnetty ja äestetty. Vaikka kokeilukoneessa olisi ollut muokkari, niin suoraan sänkeen kylvöä ei kannata edes harkita kuin pehmeillä mailla ja hyvissä oloissa – jäykemmät maat vaativat aina erillisen muokkauskerran.

Kokeilukoneen hydraulikkaa käytettiin vielä suoraan traktorista, koska koneessa ei vielä ollut omaa venttiililohkoa. Konetta veti 6-sylinterinen Valtra, jossa oli 5 hydrauliikkalohkoa. Valmistajan ilmoittama 150 hevosvoiman riittää, jos koneessa ei ole muokkaria. Muokkauslautasten vaatima tehontarve riippuu suoraan työsyvyydestä.

Säiliön täyttö onnistui etukuormaintraktorilla, koska koneessa ei ollut muokkaria.

Sivulohkot täytetään hydrauliikalla

Junkkaria on hyvä vetää tiellä. Kuljetuspyörät elävät jonkin verran korkeussuunnassa, jotta kone ei keiku keskimmäisten pyörien varassa, kun ajetaan keskeltä korkeaa kylä- tai peltotietä.

Sivulohkot ovat kuljetusasennossa pystyssä, minkä vuoksi siemenet ja lannoite valuvat sivulohkon sisempää päähän. Siksi ruuveja pitää sivulohkojen laskemisen jälkeen pyörittää hydraulimoottorilla, jotta kaikilla syöttölaitteilla on varmasti tavaraa. Sivulohkojen päissä on anturi, joka hälyttää kunnes laatikko on täyttynyt. Sivulohkojen täyttö kestää parikymmentä sekuntia.

W700:lla ajo muistuttaa enemmän perinteisellä kylvökoneella kuin pneumalla kylvöä, sillä päisteissä ei tarvitse odotella sivummaisten vantaiden putkien täyttymistä. Päällekkäiskylvöä ei tapahdu kuten pneumalla, koska sakarakytkin katkaisee syötön samalla kun vantaat nousevat.

Junkkari kääntyy päisteissä melko hyvin, vaikka kone on pitkä. Näkyvyys koneen kulmiin on todella hyvä, sillä sivulohkot ovat matalat. Säiliön takana oleva peruutuskamera helpottaa kulmiin ajoa.

Merkkarit jättivät selvän jäljen peltoon, jota oli helppo seurata.

Säiliössä on toinen kamera, joka näyttää siementen määrän. Lannoitteen riittävyys selviää parhaiten katsomalla läpinäkyviä putkia, joita pitkin lannoite valuu sivulohkoille. Sivulohkojen päissä olevat anturit hälyttävät, mikäli ruuvi ei tuo viljaa tai lannoitetta ulommaisille syöttölaiteille.

Kokeilukonetta käytettiin suoraan traktorin venttiileillä. Tuotantosarjan koneissa on joko Junkkarin oma G-Wizard-automatiikka tai Isobus-terminaali, josta säädetään esim. lannoiteruuvin nopeus. Testin aikana lannoitteen syöttöruuvin nopeutta ei tarvinnut säätää.

Yllättävän valmis

Lannoitteen siirto ruuvilla askarrutti etukäteen eniten. Se toimi kuitenkin moitteetta. Ruuvit pyörivät ilmeisesti niin hiljaa, että emme löytäneet rikkoontuneita rakeita tai lannoitepölyä syöttölaitteiden tai säiliö pohjalta.

Siementen valumiskulma vaikutti pieneltä, siitä huolimatta rinnemaiden kylvö myös alamäkeen onnistui aukoitta.

Kylvöolosuhteet olivat sateiden vuoksi paikoin märät. Vannas toimi myös märällä savella. Junkkari painui vain vähän, koska siinä on isot renkaat ja merkittävä osa koneen painosta kohdistuu vetovarsiin.

Sivulohkojen vetojärjestelmässä on melko paljon ketjuja, lisäksi tarvitaan vapaakytkin tms. järjestelmä, joka mahdollistaa ruuvien pyörittämisen moottorilla kun kone on paikallaan vetopyörä maassa. Kokeilukoneessa se oli toteutettu vapaakytkinlaakereilla, joista yksi jouduttiin vaihtamaan. Sarjavalmisteisiin koneisiin tulee erillinen vapaakytkin.

Junkkari W700 on yllättävän helppo puhdistaa, kun siemen vaihtuu. Kone ajetaan kovalle lattialle tai kuormapeitteen päälle, nostetaan sivulohkot pystyyn, avataan sivulohkon alin kansi ja valutetaan siemenet pois. Ruuvia voi pyöräyttää hydrauliikalla, jotta jyvät karisevat syöttölaitteilta alas. W700 on helpompi puhdistaa kuin mekaaninen laatikkokone, mutta lopputulos ei ehkä ole yhtä hyvä kuin keskisäiliöllä varustetulla pneumalla.

Junkkari W700:aa voi vetää vaikka vanhalla Kirovitsillä, sillä hydrauliikan 30 l/min virtauksellakin pärjää. Kuljettajan on muistettava muutama erikoisuus, kuten sivulohkojen täyttö. Toisaalta puhallin ei metelöi, eikä kuljettajan tarvitse vahtia ilmamäärän riittävyyttä.

Suuret säiliöt ovat eduksi luomussa, jossa käytetään eloperäisiä, ominaispainoltaan keveitä lannoitteita. Seitsemän metrin työleveys on markkinoilla harvinainen, koska sen ajouraväli sopii vain harvojen ruiskujen työleveyksiin. Junkkaria on helppo käyttää. Polttoaineen kulutus on alhainen, koska tehoa ei tarvita puhaltimen käyttöön. Junkkari W700 -kylvölannoitin on tervetullut lisä tarjontaan.

Testiryhmä: Osmo Oristo, Uolevi Oristo

Kiinnostuitko aiheista?