Nesteillä on eroja

Dieselmoottorit ovat vaativia jäähdytysnesteen suhteen

16.11.2017 / Koneviesti 16/2017

Jäähdytysjärjestemässä on aina käytettävä mahdollisimman puhdasta vettä. Vesijohtovesi ei ole kemiallisesti aivan puhdasta, sillä se saattaa sisältää runsaasti kalsiumia ja muita suoloja. Jos tiedät, että alueellasi on kova vesi, eli se sisältää kalsiumia, sitä ei pidä käyttää jäähdytysvetenä. Onneksi vesi on Suomessa yleensä pehmeätä. Moottoreissa vallitsevissa yli 65 °C lämpötiloissa kovan veden sisältämät aineet muodostavat metallipinnoille niin sanottua kattilakiveä, joka toimii lämpöä eristävänä materiaalina ja haittaa nesteen virtausta esimerkiksi jäähdyttimessä.Kattilakivikerrostumat sylinteriputkien seinämissä synnyttävät ylikuumenemiselle alttiita kohtia. Alan kirjallisuudessa näistä käytetään usein nimitystä hot spot.Tislaamalla tai käänteisosmoosilla puhdistettu vesi on paras valinta. Esimerkiksi tarvikeliikkeiden akkuvedet on tavallisesti puhdistettu käänteisosmoosilla ja ovat isommissa astioissa ostettuna järkevän hintaisia.

Lisäaineiden koostumus onkin käytännössä tärkein asia, kun mietitään jäähdytysnesteiden soveltuvuutta eri moottoreille ja itse nesteiden sekoitettavuutta keskenään. Pahimmillaan erityyppiset lisäaineet voivat kumota toistensa vaikutuksen täysin.

Jäähdytysnesteet voidaan jakaa lisäaineistuksen perusteella kahteen pääryhmään: perinteiset epäorgaanisia lisäaineita sisältävät IAT-nesteet (Inorganic Additive Technology) ja uudemmat orgaanisiin happoihin perustuvat OAT-nesteet (Organic Acid Technology).

Painetun Koneviestin kestotilaajana tai Koneviestin sähköisten palveluiden tilaajana sinulla on lukuoikeus kaikkeen koneviesti.fi:ssä olevaan sisältöön (artikkelit, arkistot ja näköislehdet).