Separointi helpottaa lieterallia - Kuivikkeet kiertoon hygieenisesti

Ison tilan lietteen ajo vie aikaa. Lapualainen Harri Sukuvaara helpottaa lieterallia separoinnilla. Kuivike kiertää lietesäiliöstä takaisin karsinaan. Kuivikkeen hygieenisyys varmistetaan kompostoinnilla.

Lapualla lihakarjaa kasvattava Harri Sukuvaara separoi kaiken lihakarjakasvattamoista tulevan lietelannan. Eläimiä Sukuvaaralla on noin 1 300, joista noin puolet pihvirotuisia ja loput maitorotuisia. Eläimet kasvavat kolmessa kylmässä kuivikepohjaisessa kasvattamossa ja yhdessä ritiläpohjaisessa kasvattamossa.

Separoinnin seurauksena levitettävää nestejaetta kasvattamoista tulee noin 7 000 kuutiota. Kuivalanta siirretään lietesäiliöön, sekoitetaan lietteeseen ja kuivajae separoidaan sitten pois. Kuivalanta siirretään kasvattamoista kärryyn ja puretaan suoraan lietesäiliöön. Siirtomatka on tällöin vain parisataa metriä.

Kiintoainetta kertyy näin toimien noin 10 000 kuutiota vuodessa ja se käytetään kokonaisuudessaan uudelleen kuivikkeeksi.

Kuivajae ei kuitenkaan yksistään täytä kuiviketarvetta, joten sen lisäksi varataan jonkin verran olkia talven pakkaskeleille. Lisäksi ostetaan vähän turvetta.

”Kesällä, kun on kuivaa ja lämpötila korkea, riittää separoitu kuivajaekin riittää kuivikkeeksi, mutta kun lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, tarvitaan kuivaa turvetta kaveriksi kiintojakeelle”, Harri Sukuvaara kertoo.

Ensin separoidaan, sitten kompostoidaan

Säiliötilaa Sukuvaaralla on reilut 4 000 kuutiota kasvattamoiden yhteydessä. Yksi etäsäiliö on 1 300 kuution vetoinen.

”Ensimmäisenä tökkii säiliötilavuus, sitä saisi olla vähän enemmän.”

Ritiläpalkkinavetasta tulee putket säiliöön, jossa on kaksi ajastimella toimivaa sähkösekoittajaa. Separaattorille lähtevän letkun säiliön puoleisessa päässä on pumppu, jolla liete pumpataan lietesäiliöstä kahdelle EYS:n ruuviseparaattorille. Näiltä tuleva kuivajae johdetaan suoraan 50-kuutioiseen rumpukompostoriin. Palamislämpö on 70 astetta, mikä takaa kuivajakeen hygieenisyyden.

Separaattorilta tuleva nestejae johdetaan toiseen säiliöön. Tässä letkussa on sulkija, jolla voidaan ohjata nestevirta tarvittaessa takaisin separoimattoman lietteen säiliöön, mikäli nestettä tarvitaan lietteen juoksevuuden parantamiseen.

Tuntuvat kustannussäästöt

Sukuvaara kertoo, että fosforia jää enemmän kuivajakeeseen kuin mitä menee nestejakeeseen. Nestemäisessä fraktiossa puolestaan on enimmäkseen lannan sisältämä typpi ja kalium.

”On kuitenkin havaittavissa, että fosforia siirtyy ennen pitkää nestejakeeseenkin, kun kiintoainespartikkelit hienontuvat käsittelyn seurauksena ja kulkeutuvat nestejakeen mukaan. Toisaalta taas eläimen ruuansulatuksesta tulee uutta pidempää pätkää, joka separoituu kuivikkeeksi.”

Idea lähti muhimaan Kanadan matkan tilakäynniltä, jossa oli samantapainen separointijärjestelmä käytössä.

”Kuulosti hirveän houkuttelevalta, ettei tarvitsisi ostaa niin paljon turvetta. Se on aikamoinen kuluerä. Törmäsin sitten Rekitecin porukkaan Sarka-messuilla ja siitä lähti toteutus käyntiin”, Sukuvaara kertoo.

Separoinnin tuomat hyödyt realisoituvat euroiksi viivan alle sekä suoraan että välillisesti. Nestejae on helpompaa levittää kuin separoimaton liete, mikä nopeuttaa osaltaan levitystyötä. Lantaralli vähenee tuntuvasti, kun kuivajaetta kierrätetään karsinoissa.

Lannan ajon väheneminen säästää suoraan sekä polttoainetta että renkaita. Kuivalannan levitys peltoon on vähentynyt oleellisesti siitä, mitä se oli ennen nykyistä järjestelmää.

”Joku määrä ajetaan vieläkin, mutta paljon vähemmän kuin ennen.”

Lannan separoinnin suorista hyödyistä suurin on kuivikekustannuksen pieneneminen, kun turvetta ei tarvitse ostaa niin paljoa kuin ennen.

”Arvioisin, että kun tämä homma saadaan pyörimään niin kuin haluan, niin säästö voisi kokonaisuutena olla luokkaa 70 000 euroa vuodessa”, Sukuvaara ynnää.

Takaisinmaksuaikaa voi hahmotella laitteiston investointikustannuksesta, joka oli noin 250 000 euroa. Investointiavustusta saatiin 35 prosenttia. Sähköä separointilaitteisto kuluttaa noin 10 000 euron edestä vuodessa.

 

Kiinnostuitko aiheista?