Muista piirturi

Ajopiirturin käyttö vaatii huolellisuutta

31.8.2017 / Koneviesti 12/2017

Tässä kaaviossa on esitetty muutamia erityyppisiä kuljetuksia ja niistä seuraava ajopiirturin käyttövelvoite. Elävässä elämässä vaihtoehtoja on luonnollisesti lukemattomia, joten kaavio on vain suuntaa antava. Tien päällä liikennettä valvova poliisi ratkaisee sillä hetkellä ilmenevien asioiden perusteella sakon kirjoittamisen tarpeellisuuden ajopiirturin käyttämättä jättämisestä. Mikäli sakosta syntyy erimielisyyttä, asia jää viime kädessä oikeusistuimen ratkaistavaksi.