Cow Scout helpottaa seurantaa

1. Suvi Kirppu kiinnittää kaulapantoja eläimille sitä mukaa, kun poikiminen lähestyy. Responderi mittaa aktiivisuutta ja syöntiaikaa ja siirtää eläimen tiedot Cow Scout -ohjelmistoon.

GEA:n uusi Cow Scout -järjestelmä auttaa seuraamaan lehmien kiimaa ja rehun syöntiä. Kaulaan ripustettava tai jalkaan kiinnitettävä sensori on langattomasti tukiasemien kautta yhteydessä tuotannonohjausohjelmistoon, joka seuraa jatkuvasti sensorien lähettämän datan avulla eläinten liikkumis- ja syöntiaktiivisuutta. PC:n lisäksi eläinten aktiivisuutta voi seurata mobiililaitteella, esimerkiksi älypuhelinsovelluksen kautta.

Jalkaan kiinnitettävä anturi havainnoi eläimen liikkumista ja mittaa siihen käytetyn ajan. Lisäksi sensori mittaa makuulla vietetyn ajan sekä vuorokautiset askelmäärät. Ohjelma antaa hälytyksen havaituista poikkeamista normaaliin käyttäytymiseen ja esimerkiksi alkava kiima näkyy heti lisääntyneenä aktiivisuutena. Alentunut aktiivisuus puolestaan kielii mahdollisista alkavista terveysongelmista.

Kaulaan ripustettava sensori mittaa liikunta-aktiivisuuden lisäksi eläimen syönti- ja märehtimisaikaa. Poikkeamat syöntiaktiivisuudessa näkyvät niin ikään havainnollisesti Cow Scout -ohjelmassa, joten mahdollisiin ruokintaongelmiin voi puuttua heti niiden alkuvaiheessa.

Matti Turtiainen

Kiinnostuitko aiheista?