Koneet verkkoon - CLAFIS-projekti

Euroopan Unionin rahoittama CLAFIS-projekti pyrkii edistämään eurooppalaista maatalousteknologiaa. Projektin tuloksena on syntynyt malli eri maatalouden järjestelmien tuottaman datan yhdistämisestä helposti hallittavaan muotoon.
Comian puintia oli mahdollista seurata samanaikaisesti sekä aistinvaraisesti pellolla että pellon reunassa olleen tietokoneen näytöltä.

CLAFIS on Euroopan Unionin projekti, joka tavoitteena on eurooppalaisen maatalousteknologian edistäminen. Suomesta projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Luke, Wapice Oy sekä Junkkari Oy. Muita yhteistyökumppaneita on mukana yhteensä kahdeksasta eri maasta. Projekti on kolmevuotinen ja päättyy vuoden 2016 loppuun.

Tietoja yhdistämässä

Maatalouden koneet ja toiminnot tuottavat yhä enemmän dataa mitä erilaisimmista asioista. Haasteena onkin eri valmistajien ja ohjelmistojen tuottamien tietojen yhdistäminen helposti hallittaviksi ja tarkasteltaviksi kokonaisuuksiksi.

”Useat suuret maatalouskonevalmistajat ovat jo esitelleet omia ohjelmistojaan ja ratkaisujaan maatilojen tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmistä. Valmistajien ratkaisut ovat kuitenkin valmistajakeskeisiä ja kyseisten yritysten tiukasti hallinnoimia järjestelmiä”, tutkija Ari Ronkainen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

”CLAFIS-projektin tavoitteena on ollut kehittää järjestelmää, jonka avulla mikä maatalouskone tahansa on mahdollista liittää internetiin ja sitä kautta maatilan hallintajärjestelmään. Uskomme vahvasti siihen, että tietojen mittaaminen helpottaa tapahtumien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Kun tapahtumia ymmärretään paremmin, niitä on helpompi hallita ja optimoida. Optimointi taas mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja paremman tuloksen, millä saavutetaan myös kansantaloudellista hyötyä”, Ronkainen jatkaa.

Projektissa kehitetty ratkaisu mahdollistaa eri järjestelmien tuottamien tietojen yhdistämisen avointen teknologioiden avulla. Eri merkkisten työkoneiden, traktoreiden, puimureiden ja sääasemien tieto voidaan yhdistää siten, että viljelijä pääsee käsiksi kerättyyn tietoon haluamastaan paikasta, esimerkiksi tilalla jo olemassa olevasta viljelynsuunnitteluohjelmasta.

Esimerkkinä puimurin sadonmittaus

Projektin tuloksia esiteltiin Vakolassa 21.9. pidetyssä demonstraatiopäivässä. Avoimessa kutsutilaisuudessa oli paikalla yli 20 vierasta, joista noin puolet olivat viljelijöitä ja puolet projektiin osallistuvien yritysten ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Päivän ohjelmaan kuului puintinäytös, jossa projektissa kehitettyä etäseurantajärjestelmää esiteltiin käytännön olosuhteissa.

Sampo Comia C6 -puimurin puintia oli mahdollista seurata paitsi käytännössä, myös pellon reunassa olleen kannettavan tietokoneen näytöltä. Puimuri oli varustettu kaupallisella Ceres-sadonmittausjärjestelmällä. Ceres on puimurin lisävaruste, joka ei ole yhteydessä puimurin väylään. Normaalitilanteessa sadonmittausjärjestelmän tuottama tieto onkin siirrettävä tietokoneelle esimerkiksi muistitikkua käyttäen.

Projektissa kehitetyllä laitteistolla kaupallisen sadonmittausjärjestelmän tuottama tieto voidaan kuitenkin yhdistää puimurin moottorin väylältä kerättyyn tietoon ja lähettää langattomasti mobiilidataverkkoa käyttäen palvelimelle, joka muuttaa tiedot helposti ymmärrettävään muotoon.

Puimurin ohjaamoon asennettu tietokone kerää tiedot sekä moottorin väylältä että sadonmittausjärjestelmältä, muuttaa ne Isobus-yhteensopiviksi signaaleiksi ja lähettää tiedot puimuriin asennetun modeemin avulla palvelimelle. Palvelimella olevaa tietoa voidaan tarkastella esimerkiksi Wapicen selainpohjaisella työkalulla, joka muuttaa datan helposti tarkasteltaviksi käyriksi.

Helpottaa myös vianetsintää

Yksi esimerkki projektin tavoitteena olleesta avoimesta teknologiasta on jo markkinoilla ja käytössä oleva Isobus-teknologia. Isobus-yhteydellä liitetty traktori-työkoneyhdistelmä sisältää kuitenkin useiden eri valmistajien tekniikkaa ja vikatilanteissa on usein vaikea hahmottaa, missä järjestelmän osassa ongelma on.

Projektissa on kehitetty prototyyppi avoimen vikadiagnostiikan välityspalvelusta. Laite kytketään Isobus-väylään, josta se tunnistaa väylään kytketyt laitteet ja vikatilanteessa sen laitteen, joka on vikatilassa. Näin vikatilanteen selvittäminen helpottuu, kun korjaaja tietää nopeasti, mihin huolto-organisaatioon kannattaa olla yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti vikakoodit voidaan lähettää automaattisesti, mikä entisestään helpottaa vikatilanteiden ratkaisua.

Pelin avaajia vaaditaan

Tietotekniikan kehitykseen verrattuna asiat tapahtuvat maatalouskonerintamalla hitaasti. Valmistajat suojelevat perinteisesti järjestelmiään ja pyrkivät pitämään langat tiukasti omissa käsissään.

Viime aikoina on kuitenkin nähty askelia avoimempaan suuntaan. Esimerkiksi Valtra Smart -etäseurantajärjestelmän rajapinta on avoin, mikä mahdollistaa traktorin keräämien tietojen hyödyntämisen Suonentiedon kehittämässä AgriSmart-ohjelmistossa.

Useiden eri valmistajien järjestelmien tietojen yhdisteleminen on edelleen vaikeaa, minkä vuoksi on tärkeää kehittää ja etsiä ratkaisuja kohti avoimempaa tietojen käsittelyä.

kuvat: Tapio Vesterinen, CLAFIS-projekti

Lue lisää
Kiinnostuitko aiheista?