7 erilaista ajoleikkuria - Tekniikka ratkaisee ajoleikkurin valinnassa

Ajoleikkuria hankittaessa on tehtävä valintoja vetotavan, ohjaustavan, leikkuulaitteen ja moottoritehon osalta. Ja nämä tietysti ovat vasta listan alkua. Valinnan helpottamiseksi testasimme seitsemän erityyppisen ajoleikkurin toimintakykyä.

Ruohonleikkurin valinnan ratkaisee työkohde. Tämä tarkoittaa nurmialan laajuutta, pihan muotoa ja leikattavalla alueella sijaitsevia istutuksia ja puita. Loppupelissä kysymys on myös ajasta ja taloudellisesta panoksesta, jonka nurmikon hoitoon haluaa käyttää. Työnnettävä leikkuri mahtuu varmasti pienempiinkin välikköihin ja selviytyy jyrkissä rinteissä, mutta parin tuhannen neliön työstämiseen menee monta tuntia.

Selvittääksemme erilaisten ajettavien leikkurien sopivuutta erilaisiin työkohteisiin, valitsimme Suomessa myytävistä ajoleikkureista seitsemän erityyppistä ohjausratkaisua. Samalla hahmotimme hinnan ja moottoritehon vaikutusta tuotteen käyttökelpoisuuteen ottamalla vertailuun eri hintaisia ja tehoisia koneita.

Hinta ja moottoriteho käytännössä seuraavat melko läheisesti toisiaan. Tämä johtuu siitä, että polttomoottori on ajoleikkurin kallein yksittäinen osakokonaisuus.

Suomen myydyin ajoleikkurityyppi on takavetoinen traktorimallin leikkuri. Nämä ovat yleensä hinnat alkaen -malleja ja siksi suosittuja. Asiaan vaikuttanevat myös mieltymysseikat. Monien mielestä traktori on mieluisampi ajettava kuin esimerkiksi etuleikkurikone.

Traktorimallisissa koneissa leikkuulaite on sijoitettu akseleiden väliin koneen keskelle eli ne ovat keskileikkurikoneita. Tähän vertailuun otimme myös edullisen McCullochin mallin, jota ei voi sanoa traktoriksi, mutta leikkuulaite on silti akseleiden välissä.

Traktorimallien jälkeen yleisimpiä leikkureita ovat eteen sijoitetulla leikkuulaitteella varustetut runko-ohjatut leikkurit, joissa moottori on kuljettajan takana. Näitä on kahta päätyyppiä, joista toisessa moottori on kiinni koneen eturungossa ja moottorin alle sijoitettu jäykkä vetoakseli kääntyy.

Varsinaiseksi runko-ohjaukseksi kutsutaan järjestelyä, jossa etu- ja taka-akseli ovat kiinteästi omassa runkopuoliskossaan ja näiden puoliskojen välillä on nivel, jonka avulla ohjaus tapahtuu. Moottori on tässä tapauksessa takarungossa.

Amerikan mantereella traktorimallin rinnalla yleisin leikkurityyppi on sauvaohjattu tyyppi, josta siellä käytetään nimitystä Zero turn. Nimi johtuu mahdollisuudesta kääntää kone paikoillaan pyörittämällä toista takapyörää eteen ja toista taakse.

Pienemmän luokan sauvaohjatut ovat käytännössä keskileikkureita, sillä koneen pienet kannatuspyörät tulevat leikkuulaitteen etupuolelle. Keskihintaisia sauvaohjattuja malleja ei kuitenkaan ole ollut Suomessa aikaisemmin saatavilla. Täällä myydyt sauvaohjatut leikkurit ovat olleet etupäässä kalliita ammattilaismalleja.

Otimme mukaan myös kaksi leikkuria, joille sinänsä olisi ollut paikka edellä luetelluissa ryhmissä, mutta niissä oleva erikoisratkaisu puoltaa niiden tarkastelua omana laitetyyppinä. Toinen näistä on John Deeren nelipyöräohjattu traktorileikkuri ja toinen nelivetoinen etuleikkurikone, joka otettiin Husqvarnalta.

Leikkuulaitteen sijoitus koneessa ja koneen vetotapa ovat pitkälle ne kaksi tekijää, jotka ratkaisevat leikkurin sopivuuden erityyppisille pihoille. Aloitetaan tarkastelu leikkuulaitteen sijoituksesta.

Itsestään selvää on, että traktorimallisen leikkurin keskelle sijoitetulla leikkuulaitteella ei pääse pensaiden alle. Koneen nokka ja etupyörät ovat esteenä. Korkealla istuva kuljettaja saattaa myös haitata puiden alla työskentelyä.

Etuleikkurimalli on tästä syystä järkevä valinta nurmialueille, joilla on runsaasti istutuksia. Sauvaohjattu leikkuri kykenee käytännössä toimimaan lähes samanlaisessa ympäristössä kuin etuleikkurikone, mutta koneen suurempi leveys edellyttää väljempiä tiloja.

Leikkurin vetotapa puolestaan ratkaisee etenemiskyvyn kaltevalla nurmella. Tätä asiaa havainnollistimme liukkaan teräslevyt päällä tehdyillä kallistuskokeilla.

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että takavetoisella etuleikkurimallilla voi odottaa vaikeuksia mäkisellä pihalla. Pulassa ollaan vähintään silloin, kun pitäisi päästä peruuttamaan pois notkosta ylämäkeen.

Traktorityyppi on tässä mielessä kompromissi, sillä sen etenemiskyky on keskinkertainen molempiin suuntiin. Sauvaleikkuri on käytännössä erinomainen kiipijä, mutta siinäkin on heikkoutensa. Märällä nurmella alamäessä sen ohjattavuus saattaa kadota, koska jarruttava pyörä ainoastaan lukkiintuu, mutta kone ei käänny.

Nelivetoinen runko-ohjattu leikkuri on käytännössä ainoa jyrkälle ja tiheästi istutetulle pihalle sopiva ajoleikkuri. Se on kuitenkin kallis, joten halvemman ajettavan hankkiminen ja pihan vaikeiden kohtien paikkaaminen työnnettävällä ruohonleikkurilla on yleinen ratkaisu.

Leikkuria valittaessa myös leikattavan alueen laajuus on otettava huomioon. Työn nopeus kulkee käsi kädessä leikkurin moottoritehon kanssa. Ei auta, vaikka koneen leikkuuleveys olisi hyvinkin suuri, jos moottori ei jaksa pyörittää terälaitetta suuremmilla ajonopeuksilla ja pidemmässä ruohossa.

Testin paras leikkuuteho oli JD:n Z355E:ssä. Sillä saattoi leikata hyvää jälkeä lähes suurimmalla ajonopeudella. 0,35 hehtaarin alan leikkuu vei aikaa noin puoli tuntia.

Etuleikkurimallien työsuorite jäi tästä kauaksi ja niiden tulos oli helpoissa olosuhteissa noin kolmanneksen pienempi. Pitkässä heinässä etuleikkureiden tulos jäi noin kolmasosaan sauvaohjatun työsaavutuksesta.

Testin pienitehoisimmat leikkurit selvisivät kohtuudella kuivasta lyhyestä nurmesta, mutta varsinkin McCulloch M105-77X oli vaikeuksissa, jos tiheäkasvuinen ruoho oli ennättänyt kasvaa yli 5 senttiä. Leikkurin moottori ei vain jaksanut pyörittää terää.

Sauvaohjatun John Deere Z335E Mowerin menestyminen koeajoryhmän keskuudessa oli pienoinen yllätys, sillä erikoisen ohjaustavan oletettiin aiheuttavan torjuntaa. Koneen hyvä työteho ja ohjauksen loogisuus ja helppous olivat kuitenkin ne syyt, jotka saivat koeajoryhmän enemmistön pitämään tästä ratkaisusta.

Koeajoryhmä: Eero Kartainen, Juuso Kivinen, Eero Korpenfelt, Saara Parkkamäki, Hans Wahlstén

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Kiinnostuitko aiheista?