Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023–2025 – tuen piiriin uusia Itä-Suomen kuntia

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023–2025. Kuljetustuki säilyy pääpiirteittäin samanlaisena kuin aiemmin.
Kuljetustukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Kuvituskuva.
Kuljetustukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 on esitetty alueellisen kuljetustuen myöntämiseen 6,3 miljoonan euron määrärahaa. Vuodelle 2023 ehdotettu määräraha on 300 000 euroa korkeampi kuin vuosina 2020‒2022. Korotus johtuu kuljetustuen tukialueen laajentamisesta Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnan alueelle. Tukialueen laajennuksen taustalla on itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista selvittäneen valtiosihteerityöryhmän ehdotus.

Kuljetustukea voidaan myöntää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan sekä Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden pitkän matkan kuljetuksista. Maantie- ja rautatiekuljetuksen tuki on matkan pituudesta riippuen 9–20 % maksetusta kuljetusmaksusta. Satamatoimintojen tuki on sataman sijainnin mukaan yksi tai kaksi euroa laivattua tonnia kohden.

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä. Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Asetus tulee voimaan 1.1.2023.