Koneviestin toimitus on kerännyt Tietolaariin valikoiman artikkeleita, joissa on kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti eri aihepiirejä, aivan kuten painettu Koneviesti-lehtikin. Tietolaari on kaikille avoin osio, jossa olevat artikkelit voi lukea veloituksetta.


60 vuotta sitten

17.11.2016

Kehitys kehittyy maallakin

Noin kolmannes maamme väestöstä saa toimeentulonsa maanviljelyksestä. Ellei maanviljelys seuraa nopeata tieteen ja tutkimuksen alalla tapahtuvaa kehitystä, suurenee juopa heidän ja muiden elinkeinon harjoittajien välillä. Nykyisin tapahtuvaa maataloutemme nopeaa rationalisoitumisprosessia on pidettävä maanviljelijöitten oman tahdon voimakkaana ilmauksena ja heidän pyrkimyksenään parempiin elinehtoihin.