Koneviestin toimitus on kerännyt Tietolaariin valikoiman artikkeleita, joissa on kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti eri aihepiirejä, aivan kuten painettu Koneviesti-lehtikin. Tietolaari on kaikille avoin osio, jossa olevat artikkelit voi lukea veloituksetta.

60 vuotta sitten

05.07.2016

Moottorisahat ovat yleistymässä

Tämän lehden halu palvella lukijoitaan myös metsäasioissa, on osoittanut, että moottorisahat ovat nykyisin jo tärkeä ja tunnustettu tekijä maaseudun koneellistumisessa. Hakkuiden noustessa taas suurlukuihin sopii vain toivoa, että yhä useammat sadat hyvät moottorisahat löytäisivät tien maamme metsätyöntekijäkunnan ansioita lisäämään.