Hankala konevuosikymmen

Pula-aikaa ja puukaasua

31.8.2017 / Koneviesti 12/2017

Välirauhan aikana uusien traktoreiden saantiin tuli lyhytaikainen mahdollisuus, kun laivaukset Petsamon Liinahamarin satamaan saatiin aloitettua. Koneita tuli pelkästään Amerikasta, Englannista päin eivät laivat seilanneet. Eniten saatiin SMK:n tilaamia International-telatraktoreita, joista lähes kaikki menivät armeijan ja Pellonraivaus Oy:n käyttöön. 37-hevosvoimainen ja päälle 3-tonninen McCormick T-6 oli luotettava kone, mutta liian kevyt järeämpien tykkien vetoon. (SA-kuva)